Békéscsabai KIE

A Magyaroszági KIE az 1800-as évek második felében alakult. Munkája központjában Jézus Krisztus és az Ő missziói parancsa áll. Az egyesület alapító okirata a Párizsi Alap, amelyet az 1855-ös világkonferencián fogadtak el: “A KIE célja egy táborba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust személyes megváltójuknak fogadják el a Szentírás alapján, hitükben és életükben Mesterük követői kívánnak lenni, és együtt munkálkodnak Mesterük országának a fiatalok közötti terjesztésén.” /Párizsi Alap, 1855./
Ehhez csatlakozott később a négyes program Lukács evangéliuma alapján: “Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” /Lk 2,52/

A KIE célja tehát az ifjúság lelki, szellemi, társadalmi és testi nevelése
A Békéscsabai KIE a rendszerváltást követő, 1991-es újjáalakulása után kezdte meg ismét működését a Magyarországi KIE egyik tagcsoportjaként.

Alkalmaink, munkaágaink:
Megvarró Klub
Háttér Klub
Mutató
Nyomkereső
T-Faktor
Gitársuli (jelenleg nem aktív)
Ten-Sing (jelenleg nem aktív)
…és még sok más.

Elérhetőség: bekescsaba@kie.hu
www.kie.hu/bekescsaba
06-20/824-8370 (Szikora Mihályné titkár)