SOTER (Szombathely)

A Szombathelyi „Soter” Evangélikus Egyesületet 2000-ben jegyezte be a Vas Megyei Bíróság.

Az Alapszabály szerint az egyesület a következő célok elérése érdekében tevékenykedik:

  • A fiatalok számára olyan közeg megteremtése, ahol a szabadidő kötetlen eltöltése egyben a keresztyén szellemiség erősítését is szolgálja számukra.

  • Non profit szervezetként a fiatalok mentális problémáinak enyhítése, számukra közösségi szintér kialakítása.

  • Olyan támogatási rendszer kialakítása, működtetése, amely non profit elemekkel is szolgálja az Egyesület szellemiségébe beleillő kezdeményezések megvalósítását.

  • Az Egyesület kapcsolatokat ápol a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel, és tagja kíván lenni a hasonló célú Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesületnek, élvezi a Magyarországi KIE által nyújtott összes előnyöket, képviselői által részt vesz azok tevékenységében, továbbá követendőnek fogadja el a Párizsi Alapot.

  • Az Egyesület csatlakozni kíván továbbá a Y’S MEN Klubok szervezetéhez.

  • Az Egyesület kinyilvánítja, hogy a Szombathelyen korábban létezett Ifjúsági Egyesület nyomdokaiba kíván lépni.

Az Egyesület keretében működő, illetve támogatott munkaágak, tevékenységek:

  • Férfikör

  • Ifjúsági munka

  • Ten-Sing

  • Mentálhigiénés csoport

Az Egyesület életében megalakulása óta fontos szerepet játszik az önkéntesség. Kezdetben a Kapu programon keresztül az önkéntesek képzésében vettünk részt, majd 2011-ben az Önkéntesség Európai Éve keretében Önkéntes Információs Pontként működtünk.

A továbbiakban részben a korábbi években elkezdett, sikeres programok – Adventi vásár, koncertek, önkéntes tevékenység – folytatását tervezzük, új lehetőségként pedig, az újraalakuló Ten Sing csoportunk támogatását tűzzük ki célul.

TenSing Savariae facebook oldala: https://www.facebook.com/tensingsavariae/

Elérhetőségünk: Menczinger Tamás, 06-20/224-4061, tamas.menczinger@gmail.com